2016 SONUÇLARI

Yeşil Nokta Sanayi Ödülü Kazanan Kuruluşlar

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.:  “Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemi ve 5R Atık Azaltım Uygulamaları”
Abdi İbrahim İlaç San. Tic. A.Ş.: “Doğayı İyileştiren Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” 

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

PepsiCo Türkiye: “Sürdürülebilir Tarım için PepsiCo Tarsus Fabrika Çiftçi ile Elele”
Şişecam Cam Ambalaj San. A.Ş.: “Cam Yeniden Cam”

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Mey Alkollü İçecekler; “Kayra Vintage Şarapları Ürün Karbon Ayakizi Hesaplama ve Azaltma Projesi”
Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.: "Unilever Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi"

PRACTICAL EXAMPLES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nisl risus, ultrices non dictum id, varius ut erat. Etiam eget tincidunt eros, at sollicitudin mauris. Nulla vehicula tellus quis justo finibus bibendum. Nulla consequat at est vitae iaculis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

LIVE COMMUNICATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nisl risus, ultrices non dictum id, varius ut erat. Etiam eget tincidunt eros, at sollicitudin mauris. Nulla vehicula tellus quis justo finibus bibendum. Nulla consequat at est vitae iaculis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

FEEDBACK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nisl risus, ultrices non dictum id, varius ut erat. Etiam eget tincidunt eros, at sollicitudin mauris. Nulla vehicula tellus quis justo finibus bibendum. Nulla consequat at est vitae iaculis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Yeşil Nokta Teşvik Ödülü Kazanan Kuruluşlar

“Atık Yönetimi Sistemi ve Uygulamaları” kategorisinde, Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş., Yeşil Nokta Teşvik ödülünün sahibi oldu. “Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltarak Önleme Uygulamaları” kategorisinde ise PepsiCo Türkiye’nin yanı sıra Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş. iki ayrı Yeşil Nokta Teşvik ödülü kazandı. “Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” kategorisinde ise Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Yeşil Nokta Teşvik ödülünü aldı.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

Proje: TOFAŞ Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemi ve 5R Atık Azaltım Uygulamaları

Temelleri 1968 yılında atılan Türk otomotiv şirketi TOFAŞ, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif, çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamakta ve geliştirmektedir.
TOFAŞ, otomotiv sektöründe ilk ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonunu gerçekleştirmiş olup, dünyadaki tüm FIAT fabrikaları ile entegre bir sistem olan World Class Manufacturing-WCM (Dünya Klasında Üretim) metodolojisini kullanır.
Temel ilkemiz, 0 atık/ 0 kayıp hedefine ulaşmak için, “arıtmak değil, hiç kirletmemektir “. Bu amaçla çevre politikamızda da ifade edildiği üzere “her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştiririz”.
TOFAŞ, Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemi ve 5R Atık Azaltım Uygulamaları sayesinde 2015 yılında, 2012 yılına kıyasla araç başına üretim atıkları miktarını % 11 azaltmıştır. TOFAŞ’ta gerçekleştirilen Stratejik Planlama çalışmaları doğrultusunda 2020 yılı için üretim atıkları azaltım hedefi, 2015 yılına kıyasla %15’dir. Bu doğrultuda sürekli iyileştirme amacıyla çalışmalarını sürdüren TOFAŞ’ta atık azaltımına yönelik sayısız proje gerçekleştirilmiş olup, atık oluşum her yıl azaltılmaktadır.
TOFAŞ Atık Yönetimi entegre bir sistem olarak değerlendirmekte, her malzemenin kullanımından başlayarak toplanma, taşınma, depolanma ve geri kazanım faaliyetlerini sistematik olarak yönetmekte ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

ABDİ İBRAHİM İlaç Sanayi A.Ş.

Proje: Abdi İbrahim’in Doğayı İyileştiren Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Abdi İbrahim, 1912’de başlayan ve 104 yıldır sürdürdüğü iyileştirme yolculuğuna 14 yıldır sektör liderliğiyle, çıtayı her gün biraz daha yukarı taşımanın sorumluluğuyla devam etmektedir. Faaliyetlerini sürdürürken çevreyi gelecek nesillerden ödünç alınan bir miras olarak görüp bu doğrultuda hareket etmektedir.
Tüm süreçlerinde çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını ön planda tutmaktadır. Çalışanlarıyla birlikte tasarruf projeleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. Atıklarını sıfıra indiren teknolojileri kullanmaktadır. Etkin atık yönetimi ile atıklarını çevre ve gelecek için en faydalı haliyle yönetmeye çalışmaktadır. Abdi İbrahim üretim tesislerinde, etkin atık yönetim politikaları ile 2012-2015 yıllarında üretim miktarında %1 değişiklik olmasına rağmen geri dönüştürülebilir atıklar %32 azaltılmıştır.
Çevre eğitimleri sayesinde çalışanların önerdiği tasarruf projeleri hayata geçirilerek toplamda 1.196.487 kWh elektrik, 128.277 m3 doğalgaz, 46.572 m3 su tasarrufu sağlanmış, 1956 kg. kimyasal kullanımı ile 951 kg. tehlikeli atık, 955 kg plastik atık ve 9797 kg. kağıt atık miktarı azaltılmıştır. Gerçekleşen su tasarrufu ile 3105 evin bir aylık, 257 evin bir yıllık su ihtiyacı; elektrik tasarruf çalışmaları ile 1000 kişilik bir yerleşkenin bir yıllık enerji ihtiyacı karşılanmıştır. Atık su arıtma tesisinde MBR (Membran Bio Reaktör) teknolojisi kullanılarak arıtma çamuru atığı sıfıra indirilmiş, çıkış suyu kalitesi %50 daha fazla iyileştirilmiştir.

PEPSICO Türkiye - FRITOLAY Gıda San. ve Tic. A.Ş. 

Proje: Sürdürülebilir Tarım için “PepsiCo Tarsus Fabrika Çiftçi ile Elele”

Son yıllarda fosil yakıtların kullanımı sonucu sera gazları artarak küresel ısınmaya neden olmaktadır. Üretmiş olduğumuz ürünleri tüketiciye PepsiCo Değerlerinden vazgeçmeden ulaştırabilmek fabrikamızın en büyük önceliklerinden biridir. Faaliyetlerimizi doğaya ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirmek, doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak ve atıklarımızı minimize etmek Tarsus Fabrika’nın çevreye olan taahhütüdür.
Bu bakış açısıyla cipslerimizi yeşil enerji ile üreterek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için üretim faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan organik atıklarımızın (patates, cips, nişasta, mısır) anaerobik çürütücüde parçalanarak biogaz elde edilmesi ve elde edilen biogazın gaz motorlarında elektrik enerjisine çevrilmesi ile alternatif enerji elde edilmektedir. Bu sayede fabrikamızın enerji tüketiminin % 45’i karşılanmakta aynı zamanda atıkların geri kazanılması sonucu açığa çıkan yüksek mineral içerikli fermente atık ise fabrikamız yakınındaki köylerdeki tarlalarda organik gübre olarak kullanılarak hem çifçilerimizin kimyasal gübre kullanım oranlarının azaltılması ile gübre için ayırdıkları bütçenin azalmasına, hem de onları organik gübre kullanmanın faydalarını anlatarak bölgemizde bulunan çifçilerimizi sentetik (kimyasal) gübrenin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı gibi konularda bilinçlendirilmesi ile kimyasal gübre kullanımı % 30 oranında azaltılarak sürdürülebilir çevre dostu tarımın desteklenmesi bu projenin enerji kazanımı dışında sosyal sorumluluk anlamında en güzel çıktısı olmuştur.

ŞİŞECAM Cam Ambalaj San. A.Ş. 

Proje: Cam Yeniden Cam

Şişecam’ın cam ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Şişecam Cam Ambalaj, gıda, içecek, ecza ve kozmetik sektörlerine çeşitli hacim ve renklerde tasarımlı cam ambalaj üretmektedir. Türkiye’de 3, yurtdışında ise 7 tesisi ile toplamda 2,3 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahip olan Şişecam Cam Ambalaj, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ve Avrupa’nın ise dördüncü büyük cam ambalaj üreticisidir.
Şişecam Cam Ambalaj, geri dönüştürülmüş camı bir hammadde olarak 1970’lerde kullanmaya başlayarak ülkemizde sürdürülebilirlik ilkesini üretime adapte eden ilk kuruluşlardandır.
Şişecam Cam Ambalaj, 2011 yılında “Cam Yeniden Cam” projesini hayata geçirerek ülkemizin cam ambalaj atığı toplama altyapısı geliştirmek, toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturmak, geri dönüşüm tesislerinin kapasite ve kabiliyetleri arttırmayı amaçlamaktadır.
Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” projesi ile 2015 yılı sonuna kadar 203 bin ilköğretim öğrencisine cam geri dönüşümü konusunda eğitim verilmiş̧, 21 ildeki 134 ilçe belediyesi ile yapılan işbirlikleri kapsamında yaklaşık 13 bin cam kumbarası belediyelere verilmiştir.
2015 yılı sonu itibariyle geri dönüştürülen cam sayesinde; 208 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer karbon emisyonu önlenmiş, 24 bin konutun ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyede enerji tasarrufu sağlanmıştır. Toplumsal bir davranış değişikliği oluşturarak “geri dönüşüm toplumuna” geçiş sağlamayı hedefleyen Şişecam Cam Ambalaj, ülkemizin cam geri dönüşümünde dünya çapında örnek teşkil etmesi için çalışmaya devam edecektir.

Yeşil Nokta Teşvik Ödülü Kazanan Kuruluşlar

KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş.
Proje: Klimasan Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları
Türkiye’de ve dünyada lider bir marka olan KLİMASAN A.Ş., geniş müşteri portföyü ile Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki ana içecek üreticileri için ticari tip soğutucu ve dondurucu üretmektedir. 
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001,ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamaları ile sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Uyguladığı etkin çevre ve atık yönetim politikaları ile 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarında %3 artış olmasına rağmen; birim ürün başına tehlikeli atık miktarını %30, birim ürün toplam atık miktarını ise %16 azaltmıştır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında alınan aksiyonlar ve gerçekleştirilen projeler ile 2011-2015 yıllarında Kapsam 1 ve Kapsam 2’ye ait eşdeğer karbon miktarı %46 oranında azaltılmıştır.
2015 yılında geri kazanımı sağlanan kağıt/karton atıkları ile; 6.615 ton sera gazının atmosfere salınması önlenmiştir. 3.123 adet ağacın kesilmesi engellenmiş, 5.880.000 litre su tasarrufu sağlanmıştır. 2015 yılından metal geri kazanımı ile yıllık 37,4 ton hammadde tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca Boyahane bölümünde uzun süren AR-GE çalışmaları sonucunda geçilen nano teknoloji ile yıllık yaklaşık 3 tonluk fosfat çamur atığı sıfırlanmıştır.
Uluslararası arenada örnek projelere imza atan KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş., Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Çevreye Duyarlılık Yarışmasında birinciliğe, Enerji Verimliliği yarışmasında ise üçüncülüğe layık görülmüştür.
MONDİ TİRE Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.
Proje: Flap Seperatör
Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Mondi Tire Kutsan, 700’ü aşkın iş ortağına ambalaj çözümleri sunan, uluslararası ambalaj firması Mondi Group’un Türkiye iştirakidir. 
Mondi Group olarak tüm dünyada ürettiğimiz ambalaj çözümlerini “Green Range” ismini verdiğimiz, doğaya değer veren ve koruyan, sürdürülebilir geleceğe uygun şekilde tasarlayan bir anlayışla geliştiriyoruz. Bugünü düşünürken yarını asla unutmuyor ve daha az kaynak kullanarak üretim yapma gayretimizi tasarımdan üretime kadar koruyoruz.
Flap Seperatör
Flap seperatör, cam şişe ve kavanozlar gibi kırılgan ürünlerin ambalaj içinde birbirine olan temasını tamamen engelleyerek en zorlu sevkiyat koşullarında dahi güvenli bir şekilde sevk edilmesini sağlamak için tasarlanmış pratik kurulumlu bir seperatördür.
Tasarımı sayesinde standart yarıklı seperatöre kıyasla malzeme kullanımında %63 tasarruf sağlar ve üretimi sırasında %63 daha az CO2 salınımı meydana getirir. Ekolojik bir tasarımdır. Ayrıca standart yarıklı seperatöre göre %50 daha kısa sürede kurulur.
Nakliyede ise standart seperatöre oranla çok daha az palet ve dolayısıyla daha az kamyon kullanılarak sevk edilebilir. Avantaj analizi yaptığımızda; 55 paletlik standart seperatör sevkiyatı, 17 paletlik “flap seperatör” sevkiyatına denk gelmektedir. Bu da yılda lojistikte %70 daha az palet kullanımı demektir.
MONDİ TİRE Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Proje: Queen Display
Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Mondi Tire Kutsan, 700’ü aşkın iş ortağına ambalaj çözümleri sunan, uluslararası ambalaj firması Mondi Group’un Türkiye iştirakidir. 
Mondi Group olarak tüm dünyada ürettiğimiz ambalaj çözümlerini “Green Range” ismini verdiğimiz, doğaya değer veren ve koruyan, sürdürülebilir geleceğe uygun şekilde tasarlayan bir anlayışla geliştiriyoruz. Bugünü düşünürken yarını asla unutmuyor ve daha az kaynak kullanarak üretim yapma gayretimizi tasarımdan üretime kadar koruyoruz.
Queen Display
Queen Display, 2 farklı işlevi tek bir tasarımda başarı ile bir araya getiren çok parçalı canlı kesme çiçek taşıma ve sergileme kutusudur.
Tasarımı sayesinde, sevkiyat için ayrı kutu, satış noktasında sergileme için ayrı stant kullanmaya gerek kalmadan, iki işlev de “Queen display”de bir araya getirilmiştir. Böylece tek bir kutu ile güvenli bir ürün sevkiyatı ve çekici bir sergileme sağlar. Bu da müşteri tarafında hatırı sayılır bir maliyet avantajı şağlamıştır. 2. kutu kullanımını ortadan kaldırarak malzeme kullanımında %50 avantaj sağlar.
Queen display içinde bulunan seperatörler hem buketlerin birbirine olan temasını azaltır hem de kutu içinde yeteri kadar boş alan yaratarak etkili bir hava sirkülasyonu sağlar. Böylece sevkiyat sırasında çiçeklerin zarar görmesini engeller. Önceki durumda nakliyede %15 oranında çiçek firesi verilirken, yeni durumda çiçek firesi olmamaktadır. Nakliyede de %50 daha az kamyon kullanılarak sevk edilebilir.
PEPSICO Türkiye - FRUKO Meşrubat San. Ltd. Şti.
Proje: Fruko Meşrubat İzmir Fabrikası
Biz PepsiCo olarak tüm dünya genelindeki tesislerimizde kullanmakta olduğumuz suyu, enerjiyi ve atıklarımızı önümüzdeki on yıl içinde ciddi miktarlarda azaltmayı hedefliyoruz. Her geçen gün artan teknoloji ve sanayileşmenin katkılarının yanı sıra, ne yazık ki olumsuz bir sonucu da, doğal kaynaklarımızın tükeniyor olması. 
PepsiCo olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya sağlamak için global düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyor ve planlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Üretim tesislerimizden hammadde ve malzeme tedarikçilerimize kadar geniş bir yelpazede tüm süreçlerimizi kontrol ederek, detaylı analizler yapıyor ve her geçen gün daha az enerji, daha az su ve daha az doğal kaynak kullanarak daha az atık oluşturan ürünler piyasaya sürüyoruz. Yaşadığımız çevreye saygı duyuyor ve bize emanet olduğunu bilerek koruyoruz.
Fabrika düzeyinde gerçekleştirmiş olduğumuz en öncelikli çalışma, üretim kaynaklı kayıpların olabildiğince az gerçekleşmesi için minimum hata felsefesiyle, tecrübeli bir ekiple, tek seferde, doğru üretimi gerçekleştirmek. Yine doğal kaynak kullanımını en alt düzeyde tutmak için öncelikli hedeflerimizden biri, ürettiğimiz ürünlerde litre bazında 1 litre ürün üretiminde kullanmış olduğumuz su miktarını en aza indirmektir.
Şu an mevcut durumda atıklamızın %90’a yakın miktarını geri dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor. Önümüzdeki 10 yılda gerçekleştimeyi planladığımız %100 geri dönüştürülebilir atık hedefi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. PepsiCo olarak bizler yarınlara yaşanabilir bir çevre sunmak istiyor ve bunun için çalışıyoruz.
VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
Proje: Aydınlık Bir Gelecek İçin
Sürdürülebilirliği kurumsal değeri kabul eden VİKO olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kurumsal katkı sağlamayı görev kabul ediyoruz. Ürünlerimizden tesis işletmemize, atık yönetimimizden kurumsal sosyal sorumluluk projelerimize kadar hemen her süreçte “Hepimiz Sorumluyuz” anlayışı ile faaliyet göstermekteyiz. 
Bu yaklaşımdan aldığımız motivasyonla hayata geçen “Aydınlık Bir Gelecek İçin” projesi; ilköğretim çağındaki öğrencilere “Doğal Kaynakların Korunması, Enerji Verimliliği, Geri Dönüşüm, Elektrikli Ev Kazalarını Önleyelim” konularında bilinç oluşturmak amacıyla 2012 yılında hayat bulmuş ve 400.000 öğrenciye ulaşmıştır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu olup; içinde bulunduğumuz dünyada doğal kaynaklarımız, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konusu haline gelmiştir.
“Hepimiz Sorumluyuz” anlayışı ile ortaya çıkan bu proje enerjinin verimli kullanımı ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularındaki bilincin ilkokul seviyesi öğrencilerine kazandırılmasını ve insan ile doğa arasında kurulacak dengeli bağa katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Projenin 2020 yılına kadar devam edecek olması, sürdürülebilirlik ve elde edilen sonuçlar bakımından kuruluşumuz adına son derece önemlidir.
Projenin önemli hedeflerinden birisi de, projenin iç ve dış iletişiminin performans göstergeleri ile etkin bir şekilde izlenmesini ve enerji verimliliği konusundaki farkındalığın geniş kitlelere yayılımını sağlamaktır.

ÇEVKO Vakfı

Cenap Şahabettin Sok. No:94
Koşuyolu Kadıköy/İstanbul
Eposta: cevko@cevko.org.tr
Tel: +90 (216) 428 78 90 
Fax: +90 (216) 428 78 95        

Ödül Süreci Sekreteryası 

Hülya Ataman
Tel: +90 (216) 428 78 90
Dahili: 147
Eposta: hulyaataman@cevko.org.tr
Tel: +90 (216) 428 78 90
Fax: +90 (216) 428 78 95  

Copyright (c) 2020 ÇEVKO

SDV